Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 

Archív

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23.05.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS. Termín na uzávierku výzvy je 13.06.2016.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 580 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 75 kB)

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 75 kB)

Príloha č. 3 - Životopis (DOCX, 84 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 1 OP EVS (DOCX, 84 kB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 4.10.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 4.11.2016.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu (PDF, 215 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 111 kB)

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií  a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 113 kB)

Príloha č. 3 – Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 129 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok  pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 2 OP EVS (DOCX, 122 kB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty)Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 31.07.2017.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 675 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci  OP EVS (DOCX, 95 kB)

Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 97 kB)

Príloha č. 3 - Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 104 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok (DOCX, 101 kB)

 

Vysvetlenie ku konfliktu záujmov (PDF, 326 kB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 31.07.2017.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 672 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 96 kB)

Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 98 kB)

Príloha č. 3 - Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 108 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok (DOCX, 103 kB)