Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2018, Nedeľa
 

Archív

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 11. 3. 2016 Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 1/2016 s kódom OPEVS-PO3-SC31-2016-1 - Mzdové výdavky zamestnancov riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa

Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 1/2016 (PDF, 525 kB)

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP (PDF, 377 kB)

Príloha č. 2 – Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 234 kB)

Príloha č. 3 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 380 kB)

Príloha č. 4 – Výpočet celkových oprávnených výdavkov (XLSX, 149 kB)

Príloha č. 5 – Kritériá na výber projektov (PDF, 382 kB)