Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. december 2018, Pondelok
 

Archív

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. júla 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY DANÍ A CLA s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-6:

Vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY DANÍ A CLA s kódom vyzvania (PDF, 720 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 10 MB)


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. júna 2018 vyzvanie na národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-3.

Vyzvanie na národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-3 (PDF, 723 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 9 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 05. júna 2018 vyzvanie na národný projekt VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-5.

Vyzvanie na národný projekt VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ (PDF, 683 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 6 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. apríla 2018 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-2:

Vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE (PDF, 691 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 6 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2018-1:

Vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR (PDF, 696 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 6 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 22. novembra 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉHO ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-1.3-2017-18:

Vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉHO ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (PDF, 683 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. októbra 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ ODBORNÝCH KAPACÍT ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY KONTROLNEJ ČINNOSTI NKÚ SR s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1.-1.2-2017-17:

Vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ ODBORNÝCH KAPACÍT ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY KONTROLNEJ ČINNOSTI NKÚ SR (PDF, 528 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. septembra 2017 vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16:

Vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV (PDF, 548 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. augusta 2017 vyzvanie na národný projekt VYBUDOVANIE INTERVENČNEJ LOGIKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15:

Vyzvanie na národný projekt VYBUDOVANIE INTERVENČNEJ LOGIKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY (PDF, 531 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 vyzvanie na národný projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14:

Vyzvanie na národný projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE (PDF, 547 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 vyzvanie na národný projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1.2017-13:

Vyzvanie na národný projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK (PDF, 626 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. júla 2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12:

Vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE (PDF, 562 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04. júla 2017 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY (MODEL CAF) s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-11:

Vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY (MODEL CAF) (PDF, 545 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04. júla 2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE KVALITY SLUŽIEB A RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV ÚRADU PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-10:

Vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE KVALITY SLUŽIEB A RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV ÚRADU PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB (PDF, 542 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 09. júna 2017 vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9:

Vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV (PDF, 552 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 31. mája 2017 vyzvanie na národný projekt HODNOTIACE, TESTOVACIE A METODICKÉ CENTRUM PRE ĽUDSKÉ ZDROJE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-8:

Vyzvanie na národný projekt HODNOTIACE, TESTOVACIE A METODICKÉ CENTRUM PRE ĽUDSKÉ ZDROJE  (PDF, 550 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. mája 2017 vyzvanie na národný projekt HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH VÝDAVKOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7:

Vyzvanie na národný projekt HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH VÝDAVKOV (PDF, 568 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

Usmernenie č. 1 RO OP EVS Vyzvanie - Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (PDF, 271 kB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 16. mája 2017 vyzvanie na národný projekt OBCHODNÝ REGISTER A ŽIVOTNÉ SITUÁCIE PODNIKATEĽOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6:

Vyzvanie na národný projekt OBCHODNÝ REGISTER A ŽIVOTNÉ SITUÁCIE PODNIKATEĽOV (PDF, 541 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. apríla 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ KAPACÍT ANALYTICKÝCH ÚTVAROV NA VYBRANÝCH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-5:

Vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ KAPACÍT ANALYTICKÝCH ÚTVAROV NA VYBRANÝCH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY (PDF, 561 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. marca 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT V REZORTE SPRAVODLIVOSTI A ZAVEDENIE KĽÚČOVÝCH ZNALOSTNÝCH SYSTÉMOV REZORTU s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.2-2017-4:

Vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT V REZORTE SPRAVODLIVOSTI A ZAVEDENIE KĽÚČOVÝCH ZNALOSTNÝCH SYSTÉMOV REZORTU (DOCX, 123 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. marca 2017 vyzvanie na národný projekt MAPOVANIE A ANALÝZA STAVU PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV VO VYBRANÝCH INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY A NÁVRH OPTIMALIZOVANÝCH A UNIFIKOVANÝCH PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-3:

Vyzvanie na národný projekt MAPOVANIE A ANALÝZA STAVU PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV VO VYBRANÝCH INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY A NÁVRH OPTIMALIZOVANÝCH A UNIFIKOVANÝCH PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV (DOCX, 123 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. februára 2017 vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2:

Vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI (DOCX, 127 kB)

Usmernenie_RO_OP_EVS_01_Vyzvanie_OPEVS-PO2-SC2.1-2017 (PDF, 126 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. februára 2017 vyzvanie na národný projekt ŠPIČKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV ANALYTICKÝCH ÚTVAROV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1:

Vyzvanie na národný projekt ŠPIČKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV ANALYTICKÝCH ÚTVAROV (DOCX, 131 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. decembra 2016 vyzvanie na národný projekt MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2016-4:

Vyzvanie na národný projekt MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV (DOCX, 123 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2016 vyzvanie na národný projekt IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV VS s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2016-2:

Vyzvanie na národný projekt IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV VS (DOCX, 121 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2016 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2016-3:

Vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE (DOCX, 129 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)