Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. november 2018, Piatok
 

Archív hlavného mesta SR Bratislavy

Oznamujeme bádateľom, že  od 1. novembra 2015 je účinná novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorá prináša novú sústavu štátnych archívov.
Od 1. 11. 2015 Archív hlavného mesta SR Bratislavy už nie je ako samostatný archív. Je začlenený ako Oddelenie mestských fondov do Štátneho archívu v Bratislave.
Pre podávanie žiadostí prosím kontaktujte Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04  Bratislava, e-mail archiv.ba@minv.sk alebo badatelna.ba@minv.sk .
Za pochopenie ďakujeme.