Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Archív metodických dokumentov

Archív metodických dokumentov

Príručky pre žiadateľa pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručka pre žiadateľa s prílohami ver. 0.2 (ZIP, 2 MB)
Príručka pre žiadateľa s prílohami ver. 0.3 (ZIP, 2 MB)

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručka k oprávnenosti výdavkov s prílohami, verzia 0.3
Príručka k oprávnenosti výdavkov s prílohami ver. 0.2
(ZIP, 1 MB)

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5:

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO5 s prílohami, verzia 1.0 (ZIP, 854 kB)

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO6:

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO6 s prílohami, verzia 1.0 (ZIP, 2 MB)

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO6 s prílohami, verzia 1.1 (ZIP, 379 kB)


Príručky pre prijímateľa:

Príručka pre prijímateľa s prílohami ver. 0.1 (ZIP, 6 MB)

Príručka pre prijímateľa, verzia 0.2 a nové prílohy (ZIP, 6 MB)

Príručka pre prijímateľa NP pre PO5 s prílohami, verzia 1.0 (ZIP, 3 MB)

Príručka pre prijímateľa NP pre PO5 s prílohami, verzia 1.1 (ZIP, 4 MB) - od 3.11.2017

Príručka pre prijímateľa DOP pre PO5 s prílohami, verzia 1.0 (ZIP, 2 MB) - od 2.11.2017


Príručky pre VO:

Príručka pre VO s prílohami ver. 0.1 (ZIP, 3 MB)
Príručka pre VO s prílohami ver. 0.2 (ZIP, 3 MB)
Príručka pre VO s prílohami ver. 0.3 (ZIP, 3 MB)

Príručka pre VO s prílohami,verzia 1.4 (ZIP, 5 MB) 

Príručka pre VO s prílohami, verzia 2.0 (ZIP, 4 MB)

Vzor zmluvy o NFP:

Pre výzvy na MŠ a KC: Vzor zmluvy o NFP s prílohami, ver. 02 (ZIP, 2 MB) - od 29.01.2016

Pre výzvy na MŠ a KC: Vzor zmluvy o NFP s prílohami, ver. 03 (ZIP, 2 MB) - od 29.09.2016 

Pre výzvy na MŠ a KC: Vzor zmluvy o NFP s prílohami, ver. 1.0 (ZIP, 2 MB) - od 27.02.2017

Pre výzvu na vodu: Vzor zmluvy o NFP s prílohami (ZIP, 616 kB) - od 07.12.2016

Pre výzvu na vodu: Vzor zmluvy o NFP s prílohami, ver 1.0 (ZIP, 2 MB) - od 27.02.2017

Pre výzvu na odpady: Vzor zmluvy o NFP s prílohami ver. 1.0 (ZIP, 2 MB)  - od 27.02.2017

Pre výzvy na MŠ a KC: Vzor zmluvy o NFP s prílohami ver. 1.1 - od 7.4.2017 (ZIP, 2 MB)

Pre výzvu na vodu: Vzor zmluvy o NFP s prílohami ver. 1.1 - od 7.4.2017 (ZIP, 2 MB)

Pre výzvu na odpady: Vzor zmluvy o NFP s prílohami ver. 1.1 - od 20.4.2017 (ZIP, 2 MB)

Pre výzvy/vyzvania v rámci PO5: Vzor zmluvy o NFP s prílohami ver. 1.0 - od 24.5.2017 (ZIP, 553 kB)

Pre výzvy v rámci PO6 okrem 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy na KC s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2: Vzor zmluvy o NFP PO6 s prílohami ver. 1.0 - od 25.07.2017 (ZIP, 2 MB) 

Pre výzvy v rámci PO6 okrem 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy na KC s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2: Vzor zmluvy o NFP PO6 s prílohami ver. 2.0 – od 13.3.2018 (ZIP, 3 MB)

Pre 1. a 2. hodnotiace kolo výzvy na KC s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 v rámci PO6: Vzor zmluvy o NFP PO6 s prílohami ver. 1.0 - od 25.07.2017 (ZIP, 2 MB)

Pre výzvy/vyzvania v rámci PO5: Vzor zmluvy o NFP PO5 s prílohami  ver. 1.1 - od 15.08.2017 (ZIP, 2 MB)

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre národné projekty TSP a KC, ver. 1.0 (ZIP, 1 MB) - od 16.02.2017

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre národné projekty TSP a KC, ver. 1.1 (ZIP, 2 MB) - od 7.4.2017

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP PO5, ver. 1.2. - od 24.8.2017 (ZIP, 2 MB)

Rôzne: