Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Archív metodických dokumentov

Archív metodických dokumentov

Príručky pre žiadateľa pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5:

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO6:


Príručky pre prijímateľa:


Príručky pre VO:

Vzor zmluvy o NFP:

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:

Usmernenia:

 Rôzne: