Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Archív metodických dokumentov

Archív metodických dokumentov

Príručky pre žiadateľa pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5:

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO6:

Príručky pre prijímateľa:

Príručky pre VO:

Vzor zmluvy o NFP:

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:

Usmernenia:

 Rôzne: