Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 

Archív výziev

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

 Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre vnútornú bezpečnosť sa uskutoční dňa 27. februára 2017o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.


 AKCIE ÚNIE 2016 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ - HRANICE A VÍZA

Dňa 08.06.2016 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva „Výzva na predkladanie žiadostí o grant pre členské štáty na podporu zlepšenia hraničného dozoru a posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi v rámci EUROSUR vrátane spolupráce s tretími krajinami (susediace krajiny)“. Termín uzávierky je do 22.07.2016 do 12.00 hod.

Potrebné dokumenty súvisiace s výzvou prikladáme na stiahnutie (v spodnej časti okna).

Zmena dokumentu Call for proposals 2015 ku dňu 28.6.2016!


AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ - HRANICE A VÍZA

Dňa 04. 03. 2016 vyhlásila Európska komisia výzvu na predkladanie žiadosti o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť hraníc a víz zameranú na nasledovnú oblasť:

  • Schengenský zoznam kontroly hraníc – pilotný program, s termínom predloženia žiadostí o grant do 15. 04. 2016 do 12.00 hod. SEČ

Viac informácií k danej výzve nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/calls/2016/isfb/index_en.htm


V dňoch 17. 9.2015 a 23.9.2015 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020, oblasť policajnej spolupráce (ISF Police) pre nasledovné oblasti zamerania:

  • „odborná príprava orgánov presadzujúcich právo“ s termínom na predloženie žiadostí o grant/ návrhov projektov do 26. novembra 2015
  • „medzinárodné iniciatívy v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami a obchodovaniu so zbraňami“ s termínom na predloženie žiadostí o grant/ návrhov projektov do 1. decembra 2015

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm.


AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT/ NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ 2014-2020, OBLASŤ POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE (ISF POLICE)

V dňoch 14. 7.2015 a 16.7.2015 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020, oblasť policajnej spolupráce (ISF Police) pre nasledovné oblasti zamerania: Obchodovanie s ľuďmi, Chemické, biologické, rádioaktívne a nukleárne materiály a výbušniny.

Termín na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov je stanovený nasledovne:

  • 29.9.2015 do 12.00hod SEČ na tému „BOJ PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI“
  • 1.10.2015 DO 12:00hod SEČ na tému „IMPLEMENTÁCIA AKČNÉHO PLÁNU EU V OBLASTI CBRN, AKČNÝ PLÁN EU NA POSILNENIE BEZPEČNOSTI VÝBUŠNÍN A EURÓPSKEHO PROGRAMU NA OCHRANU KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY“

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm


Akcie Únie 2014 - Výzvy na predkladanie žiadostí o grant/návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020 ISEC (Policajná spolupráca)

POZOR, ZMENA!!!

AKCIE ÚNIE/VÝZVY 2014:

Termín na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov bol predĺžený nasledovne:

zo 14. januára 2015 na 23.01.2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Výmena informácií orgánov činných v trestnom konaní

zo 16. január 2015 na 28.01.2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm

Dňa 18.11.2014 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v oblasti policajnej spolupráce 2014-2020 (ISEC) pre nasledovné oblasti zamerania:

  • Výmeny informácií orgánov činných v trestnom konaní
  • Boja proti kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu detí
  • Prevencie proti radikálnemu terorizmu a násilnému extrémizmu
  • Hospodárskych trestných činov, korupcii a environmentálnej kriminalite

Termín na predkladanie žiadostí o grant/návrhov projektov bol stanovený nasledovne:

14. januára 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Výmena informácií orgánov činných v trestnom konaní

16. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu

29. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasť:

- Prevencia proti radikalizmu terorizmu a násilnému extrémizmu

30. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasť:

- Hospodárske trestné činy, korupcia a environmentálna kriminalita

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm

AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT/ NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ 2014-2020, OBLASŤ POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE (ISF POLICE)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]