Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2019, Štvrtok
 

Archív výziev na odborných hodnotiteľov

Archív výziev na odborných hodnotiteľov

:


Výzva na odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2017-2
26. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych...

Výzva na odborných hodnotiteľov - kód výzvy OPLZ-PO6-2017-1
26. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - OPLZ-OH-PO6-2016-2
27. 09. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...

Výzvy na odborných hodnotiteľov - uzavretá dňa 6. mája 2016
06. 05. 2016

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - vyhlásená dňa 14. apríla 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 14....

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít - uzavretá dňa 8. februára 2016
08. 02. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 18. januára 2016 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre   prioritnú os 5 Integrácia...

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - uzavretá dňa 21. decembra 2015
21. 12. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 30. novembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 6 Technická...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]