Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2020, sobota
 

Výzva na odborných hodnotiteľov

18. 01. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre prioritnú os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Bližšie informácie nájdete na https://www.minv.sk/?vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]