Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2020, sobota
 

Výzva na odborných hodnotiteľov - kód výzvy OPLZ-PO6-2017-1

26. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - kód výzvy OPLZ-PO6-2017-1.

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. apríl 2017

Dátum uzavretia výzvy: 19. apríl 2017

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov  (PDF, 543 kB)

Žiadosť o zaradenie (DOCX, 69 kB) 

Štruktúrovaný životopis (DOCX, 78 kB) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 73 kB)

Čestné vyhlásenie (DOCX, 69 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]