Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Výzva na odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2017-3

18. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky (kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2017-3.)

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.08.2017

Dátum uzavretia výzvy: 11.09.2017

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 577 kB)

Žiadosť o zaradenie (DOCX, 69 kB)

Štruktúrovaný životopis (DOCX, 73 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 69 kB)

Čestné vyhlásenie (DOCX, 70 kB)

 

Bližšie informácie k výzve

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]