Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 5

08. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Dátum vyhlásenia výzvy: 8. júna 2017

Dátum uzavretia výzvy: 7. júla 2017

Oznámenie o zmene termínu výzvy na OH (PDF, 238 kB)

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov  (PDF, 473 kB)

Žiadosť o zaradenie  (DOCX, 69 kB)

Štruktúrovaný životopis (DOCX, 73 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 69 kB)

Čestné vyhlásenie (DOCX, 70 kB) 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]