Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Archív vyzvaní na predkladanie ŽoNFP


:


Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3
20. 12. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3. Dátum...

Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2A - OPLZNP-PO5-2017-4
28. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 28. júna 2017 vyzvanie pre národný projekt  Zdravé komunity 2A - OPLZNP-PO5-2017-4   Dátum vyhlásenia: 28. júna 2017 Dátum uzavretia: 30. november 2017  ...

Vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach
06. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - OPLZNP-PO5-2017-1...

Vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.
05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. - ...

Vyzvanie pre národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - I. fáza
05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - I. fáza - OPLZNP-PO5-2016-2...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]