Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Archívy

Sústavu archívov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. tvoria verejné archívy a súkromné archívy.

Verejné archívy sú 

- štátne ústredné archívy a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou

- archívy  štátnych  orgánov,  štátnych  rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií, 

- mestské archívy  a archívy samosprávnych krajov,

- archívy právnických osôb zriadených zákonom, 

- archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb.


 

Súkromné   archívy   sú   archívy   právnických osôb a archívy fyzických osôb.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy