Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Argentínska republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov (Buenos Aires, 2. júla 2001) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 489/2001 
    - nadobudnutie platnosti: 15. októbra 2001
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických, alebo úradných pasov Argentínskej republiky (Buenos Aires, 2. júla 2001) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 56/2002 
    - nadobudnutie platnosti: 14. novembra 2001