Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Arménska republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (výmena nót 18. októbra 1996 a 4. novembra 1996) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 7/1997 
    - nadobudnutie platnosti: 4. decembra 1996