Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Atlas rómskych komunít 2019

V súčasnosti prebieha overovanie dát v Atlase rómskych komunít 2019, preto zverejňujeme len zoznam obcí, ktoré sa v Atlase nachádzajú. 

V prípade otázok k Atlasu a jeho obsahu, prosím kontaktujte:

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

Odbor implementácie projektov ÚSVRK

telefón: 02 509 44975

e-mail: ludmila.placha@minv.sk. 

Atlas rómskych komunít 2019 - zoznam obcí (PDF, 444 kB)