Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Atlas rómskych komunít 2019

Zber dát pre Atlas rómskych komunít 2019 realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Projekt bol realizovaný v rámci Národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci aktualizácie Atlasu rómskych komunít sa zisťovali údaje o type a infraštruktúre koncentrácií marginalizovaných rómskych komunít, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, ako aj politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Atlas-romskych-komunit-2019-1.06 (2,4 MB) xlsx