Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Banskobystrický kraj

Okresný úrad   Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón 048/4306 111
Fax 048/413 65 58

Mgr. Július Ernek

Prednosta OÚ Banská Bystrica
Telefón 048/4306 200, 048/4306 221
Fax 048/413 65 58

e-mail: prednosta.bb@minv.sk

Okresný úrad  Brezno

Okresný úrad Brezno

Nám. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Telefón 048 6304 902
Fax 048 611 63 08

Prednosta: Ing. Alena Káanová

Nám. M. R. Štefánika 40
Telefón 048 6304 901
Fax 048 611 6308

e-mail: prednosta@br.vs.sk

Okresný úrad  Lučenec

Prednosta: Ing. Branislav Hámorník

Telefón 0961 65 2101
Fax 0961 65 2109

Obvodný úrad Lučenec

Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Telefón 0961 65 2111

e-mail: prednosta@lc.vs.sk

Okresný úrad  Rimavská Sobota

Okresný úrad Rimavská Sobota

Námestie Mihálya Tompu 2, 979 11 Rimavská Sobota
Telefón 047 / 562 17 07
Fax 047 / 562 14 27

Stále pracovisko Revúca

Komenského 40, 050 01 Revúca
Telefón 058 / 442 44 93

Prednosta: JUDr. Pavel Struhár

Námestie M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/ 562 17 07
Fax 047/ 562 14 27

e-mail: prednosta@rs.vs.sk

Okresný úrad  Veľký Krtíš

Prednosta: Mgr. Jozef Cuper

Telefón 047/481 73 44
Fax 047/481 73 45

Okresný úrad Veľký Krtíš

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 047/481 73 43
Fax 047/481 73 45

e-mail: prednosta@vk.vs.sk

Okresný úrad  Zvolen

Pracovisko v Detve

Záhradná 12
Telefón 045/ 545 60 95, 545 64 12 
Fax
 045/ 545 60 95

Pracovisko v Krupine

ČSA 2190/3
Telefón 045/ 551 16 08, 551 22 89
Fax 045/ 551 22 89

Prednosta: PhDr. Miroslav Náhlik 

Telefón 045/ 533 06 22
Fax 045/ 533 12 58
 

Obvodný úrad Zvolen

Námestie SNP 35, 961 08 Zvolen
Telefón 045/ 533 11 11
Fax 045/ 533 12 58
e-mail: prednosta@zv.vs.sk

Okresný úrad  Žiar nad Hronom

pracovisko Banská Štiavnica

Križovatka 4, 969 54 Bnská Štiavnica
Telefón 045/ 692 0140, 045/ 692 0142
Fax 045/ 692 0140

pracovisko Žarnovica

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 045/ 679 0889, 045/ 679 0884
Fax 045/ 679 0889

ObÚ Žiar nad Hronom

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/ 672 2323, 045/ 6781 633, 045/ 6781 674, 0911 710086
Fax 045/ 6781 634

Prednostka: Ing. Andrea Žiaková

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón +421456722323, +421456781675, +421911983969
Fax +421456781634

e-mail: prednosta@zh.vs.sk