Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2020, sobota
 

Bc. Alena Hyneková - 2011-12

Detaily k vydanému certifikátu:


Dátum platnosti od:  7. apríla 2011, 07:59:17
Dátum platnosti do:  6. apríla 2012, 07:59:17
Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať v zastúpení vedúcej odboru živnostenského podnikania nasledovné dokumenty:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- úradný záznam
- výpis zo živnostenského registra, verejný a neverejný
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- rozhodnutie o zastavení konania k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa §45, §45a, §46, §46 ods. 7 živnostenského
  zákona a zaplatenia správneho poplatku
- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
- návrh na zápis do obchodného registra
- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov