Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2020, sobota
 

Bc. Mária Husáková - 2012-13

Detaily k vydanému certifikátu:


Dátum platnosti od:  4. apríla 2012, 11:41:47
Dátum platnosti do:  4. apríla 2013, 11:41:47
Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať v zastúpení vedúcej odboru živnostenského podnikania nasledovné dokumenty:
- výpis zo živnostenského registra verejný a neverejný
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- návrh na zápis do obchodného registra
- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov