Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Belgické kráľovstvo

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci (Brusel 29. júna 2000)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 568/2002 
    - nadobudnutie platnosti: 1. októbra 2002