Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2018, Sobota
 

Bezpečná cesta

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Preventívny projekt „Bezpečná cesta“

 Stručný popis projektu:      

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) na základe prehodnotenia bezpečnostnej situácie rozbehlo pilotne v roku 2012/2013 preventívno-výchovnú aktivitu zameranú na dopravnú výchovu, na základe ktorej sa v októbri 2013 rozbieha preventívny projekt „Bezpečná cesta“.

Referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia okresného riaditeľstva poskytne deťom informácie o dopravnej situácii v okrese, najmä o nehodách spôsobených práve deťmi ako účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodcom, spolujazdcom, kolobežkárom, cyklistom, korčuliarom alebo cestujúcim v hromadnej doprave. Snahou projektu je získať prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť, ale taktiež nadobudnúť všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Projekt je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je teoretická a druhá praktická. Teória pozostáva z dopravnej výchovy a praktická časť je realizovaná na dopravnom ihrisku s dopravnými prostriedkami.

 Cieľ projektu:    

formou primárnej prevencie – prostredníctvom hier pripraviť deti predškolského veku  na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi a uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave.

Predpokladaný dopad projektu:

snaha o elimináciu dopravnej nehodovosti spôsobnej najmä nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky a uvedomením si zodpovednosti za vlastné konanie v súvislosti cestnou premávkou.

Adresát projektu:    

predškoláci materských škôl a prváci základných škôl v meste Rimavská Sobota; predpokladaný počet – 360 žiakov.

 Dĺžka projektu:

      každoročne od októbra do januára - teoretická časť,

      od marca do júla - praktická časť.

 Miesto realizácie projektu:

v areáli materských škôl a základných škôl v meste Rimavská Sobota. 

Harmonogram realizácie projektu:

Odborný garant projektu:

 referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia okresného riaditeľstva.

 Autor projektu:  

referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia okresného riaditeľstva.