Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2019, piatok
 

Bezpečné mesto

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Preventívny projekt  je určený občanom mesta Brezno; dospelej populácii, ako aj deťom a mládeži a realizuje sa už od roku 2005. Je zameraný na lepšiu spoluprácu polície s občanmi mesta, prevenciu kriminality v meste, zvyšovanie dôveryhodnosti Policajného zboru u občanov, zlepšenie spolupráce  občanov a  policajtov  (poznaj svojho policajta), správanie sa v cestnej premávke, zníženie kriminality mládeže a sprievodných javov (požívanie alkoholických nápojov u osôb mladších ako 18 rokov).