Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Bezpečné mesto

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Projekt je pre občanov mesta Brezna a má dve časti:

 • v prvej časti sa venuje spolupráci občanov a Policajného zboru,
 • v druhej časti sa projekt zameriava na mládež v meste formou preventívnych akcií zameraných na požívanie alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov a vzniká tak možnosť eliminovať prípadnú protispoločenskú činnosť týchto osôb.

Cieľ projektu:

 • znižovanie trestnej činnosti v meste Brezno,
 • podnietiť u občanov uvedomenie si zodpovednosti za svoj majetok,
 • prevencia kriminality v meste,
 • zvyšovať dôveryhodnosť Policajného zboru u občanov mesta,
 • zlepšiť spoluprácu občanov a policajtov zodpovedných za jednotlivé služobné obvody (poznaj svojho policajta),
 • znížiť kriminalitu mládeže a sprievodné javy (požívanie alkoholických nápojov u osôb mladších ako 18 rokov.

Adresát projektu:

Projekt je určený obyvateľom mesta Brezno.

Subjekty projektu:

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne,
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne,
 • Stavebné bytové družstvo Brezno,
 • BYTOS,
 • BYPOS.