Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Bieloruská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti (Bratislava, 14. novembra 2001) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 407/2003 
    - nadobudnutie platnosti: 2. septembra 2003
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov (Minsk, 22. apríla 2002) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 63/2003 
    - nadobudnutie platnosti: 8. februára 2003