Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Bolívijská republika

  1. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (výmena nót Praha 3. septembra 1991) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 449/1991 
    - nadobudnutie platnosti: 18. septembra 1991