Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Bosna a Hercegovina

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (výmena nót 25. novembra 2004) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 90/2006 
  - nadobudnutie platnosti: 7. januára 2005 
 2. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o uľahčení vydávania víz
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19. decembra 2007, str. 96 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, najmä terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami a organizovanej trestnej činnosti (Sarajevo, 5. júna 2006) 
  - uverejnené v Zbierke zákonpv pod č. 178/2009
  - nadobudnutie platnosti: 24. apríla 2009 
 4. Dohoda medzi Európskych spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
  -
  Ú. v. EÚ, L 334, 19. decembra 2007, str. 65
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008