Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Hradné bralo Strečno

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno, po ukončení realizácie projektu „sanácia skalného brala Strečno“

Dňom  16. októbra 2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie – obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x3,00 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!

                                                                               PhDr. Michal Lavrík v. r.

                                                                                     prednosta 

Vypracoval:Ing. Ľubomír Hollý

Mobil: 0905609654

e-mail: lubomir.holly@minv.sk

 

Informácia o  povolení úplnej uzávierke cesty 1/18 v km 466,900 - 474,000 z dôvodu nevyhnutnosti odstránenia nestabilného skalného bloku uvoľneného zo skalného masívu

Povolenie úplnej uzavierky cesty I/18 v k.ú. Strečno zverejnené dňa 17.07.2017 (PDF, 3 MB)

Informacia o povolení úplnej uzávierky cesty I/18 v úseku strečianskej úžiny km 466,900 - 474,000 počas júnových víkendov t.j. od 3.06. do 25.06.2017 vždy v sobotu od 8.00 hod do nedele 16.00 hod

Povolenie  úplnej uzávierky cesty v úseku strečianskej úžiny počas júnových víkendov  zverejnené dňa 30.05.2017  (PDF, 674 kB)

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno  na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

1. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečnov dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod -  s termínom do odvolania.

 2. Predpoklad na mesiac jún 2017.

    Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

 

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

 

                                                                                        Mgr. Michal Lavrík v. r.

                                                                                               prednosta

 

                                                                                            

Spracoval:

Ing. Ľubomír Hollý

mobil: 0905 609654

e-mail: lubomir.holly@minv.sk

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom

Povoľuje sa opätovné predĺženie termínu úplnej uzávierky predmetného úseku cesty 1/18 v trvaní od 01. do 02. apríla 2017 v čase od   soboty 8:00 hod. do nedele 16:00 hod    zverejnené dňa 27.03.2017  (PDF, 249 kB)

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom zverejnené dňa 19.12.2016 (PDF, 150 kB)

Povolenie úplnej uzávierky cesty I/18 pod Strečnom (PDF, 4 MB)

Príloha povolenia: Situácia trás odklonov jednotlivých druhov dopravy (PDF, 11 MB)

Príprava na realizáciu sanačných prác na skalnom brale Strečno

Dňa 19. augusta 2016 sa na Okresnom úrade Žilina uskutočnilo rokovanie zástupcov ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky, dotknutých štátnych orgánov a samosprávnych orgánov a firmy dopravného projektovania v súvislosti s plánovanou realizáciou prác pri riešení stability skalného brala pod hradom Strečno. Vláda Slovenskej republiky sa touto problematikou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 15.06.2016 s následným prijatím opatrení a vyčlenením finančných prostriedkov na realizáciu.  Gestorom realizácie sanačných prác  na skalnom brale je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a koordinátor dopravných obmedzení na ceste I/18 je Okresný úrad Žilina.

Cieľom tohto rokovania bolo  (a nasledujúcich rokovaní bude): dosiahnutie absolútnej pripravenosti zainteresovaných na zvládnutie presmerovania dopravy na vyčlenené obchádzkové trasy po odstavení dopravy na ceste I/18 pod hradom Strečno počas vykonávania prác v stanovenom režime a prijatie dostatočných opatrení na zachovanie bezproblémového chodu významných hospodárskych subjektov, ktorých činnosť je viazaná na dopravu po ceste I/18.

Široká verejnosť bude včas informovaná o nastavenom harmonograme odstávok cesty a o vyčlenených obchádzkových trasách cestnej dopravy. 

IMG_1351.JPG
IMG_1351.JPG
IMG_1352.JPG
IMG_1352.JPG
IMG_1355.JPG
IMG_1355.JPG