Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Brazílska federatívna republika

  1. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Brazília, 15. júla 1991) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 370/1991 
    - nadobudnutie platnosti: 15. augusta 1991
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti (Bratislava, 12. novembra 2003) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 70/2007 
    - nadobudnutie platnosti: 6. augusta 2005