Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Celoštátna platforma

Stretnutie Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre Rómske komunity sa uskutočnilo 11.5.2017 a zúčastnili sa na ňom zástupcovia jednotlivých ministerstiev a úradov, ktorí sa oboznámili so závermi  Regionálnych Rómskych Platforiem a spoločne diskutovali o tom, ako  pripraviť také opatrenia, či už legislatívne, metodické, alebo praktické, ktoré pomôžu riešiť túto náročnú a dlhodobo kritizovanú situáciu.