Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Ceny drog na čiernom trhu

   Národná protidrogová jednotka vykonáva monitorovanie cien drog na území Slovenskej republiky na čiernom trhu s omamnými a psychotropnými látkami, vrátane drogových prekurzorov. Údaje o cenách drog sú orientačné a slúžia v rámci výmeny štatistických údajov pre vedecké účely medzinárodných inštitúcií ako napríklad Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) a Organizácia spojených národov (UNODC).