Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Ceny drog na čiernom trhu

   Národná protidrogová jednotka vykonáva monitorovanie cien drog na území Slovenskej republiky na čiernom trhu s omamnými a psychotropnými látkami, vrátane drogových prekurzorov. Údaje o cenách drog sú orientačné a slúžia v rámci výmeny štatistických údajov pre vedecké účely medzinárodných inštitúcií ako napríklad Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) a Organizácia spojených národov (UNODC).

   Tieto údaje nie je možné použiť ako zdroj pre spracúvanie odborných vyjadrení pre orgány činné v trestnom konaní a súdy podľa § 141 Trestného poriadku.