Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Bc. Alena Biláková - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 47

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Mgr. Alena Bilakova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Alena

s(2 5 4 4) = Bilakova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 4a 41 87 df 0b 5c c7 90 ee d2 7b a0 0d ce 5d 0f 0f d8 f2 f9 03 9f dd da 78 9d 2f 2e 2f 50 d0 28 d5 56 0f f7 e3 d0 4f f0 b6 81 67 12 94 46 bd cd 0a b2 08 c3 00 3f 13 45 09 4e c8 12 19 29 db a8 5c dc 6c fd a9 2c 09 93 8c 7f 85 bb 31 21 a8 f5 45 65 92 3c 95 53 cb f0 6e 61 99 cf 34 32 0f 11 53 a5 ef 9b ad c4 54 a6 94 d7 95 94 5b a4 ea 4d 52 a2 33 7f 30 66 4b a8 6d 8d f5 ec 85 ea 3c 99 c9 b1 10 d4 d6 b2 f5 7f 03 91 6f 1b 45 68 41 0a 96 62 a5 34 23 ae 71 5f 82 e5 06 2d f5 24 66 33 84 b9 95 95 6d 4c e6 8b bf 34 9f 18 7b 32 55 77 da 0e d2 00 c7 cd 8d 84 eb b9 79 88 9e 07 ed 4d dd ca 3f 94 fb a6 d1 e2 71 ef 82 ba 07 ae c8 7b 0e 5e cb bc 93 a3 15 67 15 8f 2a ad 76 f2 f0 1e b1 fb 59 bb a0 33 9a d7 b4 c2 61 46 a8 c6 03 98 28 a8 62 dd 5d b8 3a 9d 87 ef b1 a3 12 c5 fd 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎56 6b 94 f7 d2 ad d9 97 48 92 c7 a1 3f db 09 8b 93 d9 8a 1f

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:11:03 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:11:03 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení