Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Bc. Darina Bombová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 6a

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Bc. Darina Bombova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Darina

s(2 5 4 4) = Bombova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8a 4f ed 14 20 bd 32 5e c4 ae 03 12 4a ba 02 da 42 ae 81 36 e1 44 17 c0 2b 41 82 52 c1 f7 9d f9 9f 16 0f 6d ab 16 25 24 28 45 2b 86 ac e1 c6 d9 67 77 e7 e9 28 86 03 8c f8 7c f6 b6 62 40 b7 8f 4e c5 ad 87 9b 93 38 6d ab 7c 85 b5 ca d0 11 ae 8d ee bf 68 8a b8 3e 8f 6b 63 79 57 58 6c 3d 41 48 36 19 40 0c 8c a3 7a 74 89 00 56 c9 0f 92 c8 28 9f 6e f6 d7 37 46 e0 f7 1d 7e 17 5d ea 26 df b2 71 ee c3 f9 e6 d0 33 72 10 03 8f b0 bb 16 79 dd e9 97 66 09 bd 06 6d 23 01 2e c6 b6 f4 3c ba 7f a6 7b b2 9f 77 a5 6f 78 f1 27 31 12 c1 ac 23 da 59 ce 76 1d 7a 52 c2 27 fc 31 90 c4 06 5c 7c 59 e7 f3 86 61 84 82 69 49 a4 5f e8 4b ae 32 0c ce 78 7a 09 75 5c ff c7 3c 18 ab d3 8b 82 94 87 63 98 d5 c5 78 81 e4 b3 f4 d7 02 11 58 01 53 f2 c7 e1 d3 72 d9 e5 e1 e5 33 a4 d9 68 9b 9e 78 19 02 03 01 00 01

 

Odtlačok:

‎5a 53 a1 11 9f e9 35 a6 d1 dc 53 16 9d 40 13 17 f5 10 9e 19

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 09:57:03 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 09:57:03 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení