Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

PhDr. Lenka Feketeová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 69

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR PhDr. Lenka Feketeova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Lenka

s(2 5 4 4) = Feketeova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8d c7 8e 77 4e 29 a9 92 33 88 0b 75 b2 ad 06 40 4c d0 1e b6 3b 16 0e 22 f2 d1 da 1e 1b 3a 73 46 61 60 41 9c 5e 93 f8 da be 16 83 28 e2 9d 16 31 6e c2 76 83 ca 54 a8 3b 14 6b f2 22 48 63 02 b0 c7 20 3b d2 b8 d7 5d ea 0b 45 3e bd 9e e8 c7 71 e2 65 08 68 35 9f 0a 31 1e 2a 22 6b 6a 01 04 05 08 fd 63 01 c2 11 b0 93 19 a6 3a 7b f2 b2 07 49 c3 cd 70 67 7f 2e 73 4a bf fb 7f cd f6 19 5f 34 16 ff 57 ee dc f6 00 6b 23 4c 44 9a 42 b4 ee ac 1e 31 92 9d 9c 23 35 93 0b 95 d6 e6 6b 7f 5e 73 b5 b8 64 7e 1f 39 3b 41 5e e0 e5 ce b3 3d 31 ab 4f 82 54 7f ad 8a 15 47 f6 f4 fa ed 2b b0 30 7e 2b 41 66 fa 7f 6e c2 ac 32 04 73 dc b6 ce 2b 09 b0 9b e6 be 90 23 5f 15 c9 1d e4 93 7c d9 1c 34 07 73 15 7e 32 a7 db 58 38 8e 31 26 38 4d 0a a9 e6 eb 03 50 ab 23 a4 90 d3 1b b3 bc 76 a4 d0 67 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎46 53 b1 6e 50 91 84 05 a0 ac c4 07 6f f5 5a 88 43 ab 13 ca

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 09:46:38 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 09:46:38 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení