Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Bc. Mariana Harvanová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 4b

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Bc. Mariana Harvanova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Mariana

s(2 5 4 4) = Harvanova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8f 81 f1 54 e3 ca 1f 8e 61 d1 4e 0f 85 51 23 d8 14 b6 c1 b1 5c 0c 3b de 83 ad 5c 6b 91 9c 98 0e 33 70 db 6f d1 87 a4 14 c9 af e6 d5 41 79 d9 37 5d 9e 4d 84 1e b2 a4 55 df 7b 24 45 75 b7 84 8d 36 9c 87 fa 76 46 37 13 42 6d a5 77 2e a7 19 57 a8 3d 08 dc fc 23 e7 75 e7 dd 4f af 82 8a 71 86 41 63 09 94 7e 09 22 36 82 76 7a 89 75 8b 68 fc 4f 50 b1 2d 94 4c e2 13 31 b3 7c 44 bb 11 be 02 f7 a9 15 df 9e 41 2f 40 55 a0 a1 b5 82 88 73 a5 e0 8f b5 9b bc e7 c7 c0 f3 84 0e e6 93 63 e0 6b d4 2b 05 3c 9f e1 82 4f ed 09 4b 9f bc 2d ef a5 9b 08 68 06 df a3 15 70 00 c4 ef 6e 13 84 06 57 20 62 53 86 ee 6f 08 74 2b b8 bc ac de f8 49 40 4b 43 90 6e c5 e4 92 f7 f0 f8 a2 b8 3f d4 e2 f2 37 e6 f3 32 c6 63 1e 40 5e 79 e0 84 fb 64 56 44 2e a9 e0 ea dd b1 90 1c b6 cb cf 9c e2 46 91 3d 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎72 e8 db f2 02 90 80 ec 2a 63 18 72 4e 53 f6 01 d8 61 72 d4

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:41:57 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:41:57 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení