Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Ing. Ľudmila Hodermarszká - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 6b

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Ing. Ludmila Hodermarszka OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Ludmila

s(2 5 4 4) = Hodermarszka

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8b 42 d2 40 71 e7 e7 f4 77 dc 98 ea 9a 9d fa 0b a7 94 f6 66 ae 0b 3e 74 04 18 85 1f 91 46 8a 2e 1a 0a 3a 27 7e 56 1b 12 1a 9d 42 a0 3c b3 3d 51 49 c3 45 9d e3 81 58 84 d9 af 7f 76 d7 60 42 96 23 da 40 b5 e8 e4 7f 95 a1 56 7e 68 e3 dc ea c3 aa ab 5e f4 3e 64 d9 25 c6 a1 99 93 87 e4 65 c6 70 c7 1f 65 61 2e a8 0c 94 13 c5 da 86 0f b6 a5 c5 2a 34 04 11 2e b4 87 db 94 de 38 e6 d0 d1 67 73 f6 74 fd b6 8d 42 0c b2 b0 3e 43 30 9d 7c 8a da af c7 5d 02 00 72 08 e4 48 62 f4 85 77 a1 09 07 f0 31 80 de ca 06 95 a0 d1 09 6f 80 89 dd 09 ef b8 03 09 33 47 a0 da fb d1 48 89 31 45 e8 56 fa d1 e1 7a c1 46 af 2a a0 39 cc 86 05 63 58 16 33 04 dc 66 92 e1 b5 e3 0d 3c df 55 b6 72 ab e8 8e e8 b3 c0 ec a1 9a 31 19 3d 29 a4 87 70 1f 9e ec 54 a8 3b ba 9d e5 2d c7 2a a3 fd 44 02 06 cf 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎e1 70 9d ca fc ff de 6c 07 b7 09 94 4a 73 69 a0 f5 41 8a b0

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 10:05:37 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 10:05:37 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení