Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

JUDr. Soňa Homzová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 4a

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR JUDr. Sona Homzova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Sona

s(2 5 4 4) = Homzova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 e3 41 40 5c 17 4d be 73 6c e0 15 c3 e5 0e 5e da b5 24 0a ba 7a 5f f3 06 a1 a9 6d 40 78 15 bd f8 d1 1a fb 69 cf 36 43 f8 92 c0 40 83 1e e2 a7 80 af ed e6 29 56 22 ee a9 95 cb d0 95 46 7a 5f 5c b9 0f fb aa fa 75 55 13 1b cd b2 8e 5c 38 84 97 22 b5 fe 2b af 91 a9 02 d8 76 c5 cf 32 6c 99 fb 4b 51 67 13 c9 52 63 8c 56 ac d9 35 6d d6 47 f0 4e 45 89 dd 4f 7e 9e 75 b2 b4 42 2c d7 c9 03 46 ab 38 04 8a bf 22 10 9c 48 54 4e 4b 5f ad f1 07 2a ad f8 b6 3b 09 1c e9 23 05 32 41 31 6e 20 eb 4d b5 60 83 92 0f da f5 bd 8a d1 69 cc a0 74 13 9d 30 a4 24 ee 8d 08 94 21 8c 7d fe 5a 95 51 9d 7e 36 27 74 04 4b c8 fc 76 c3 06 14 d0 0e 79 3e 50 ad f9 19 dc ee a8 4d c7 25 8c 26 3c a4 78 44 3a 58 38 87 cc 88 17 cb a0 e1 c9 f8 c6 6b 0b 45 99 c0 1e 88 19 2b cd d2 61 77 38 10 5e 63 78 05 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎c4 6d 8c 53 7e a7 62 fd 8b 23 1a c7 22 98 02 d4 3c 0c 87 df

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:36:00 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:36:00 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení