Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Ing. Jozefína Hrinčáková - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 46

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Ing. Jozefina Hrincakova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Jozefina

s(2 5 4 4) = Hrincakova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 89 cf db 02 2f 2a 8f c2 8c ae db b2 54 3e e9 1e a7 8a eb 8a 93 52 d4 a6 8e 70 74 a0 00 02 13 c8 1e 0e 09 2e 5d f9 e5 82 af 33 09 0f 66 e2 89 fa 3a 2c cc 08 0d 88 36 93 5d e0 f8 29 e3 ff 46 19 ac 37 4d 03 22 44 29 20 b5 7e ae 70 00 6a 5a eb 02 b0 78 91 74 c9 7b 18 c7 2d 98 c9 5a 05 1d 00 b3 b4 88 cc 97 29 1a d1 f7 2e a1 4c e8 62 e1 da 03 f8 45 42 de 51 2e c4 b5 55 bb 5d 41 dd f6 a6 c8 3d 35 d5 7a e5 5d 69 43 7b a1 3e 7f 0a 18 b7 50 e4 50 9f 08 ee d2 de 83 f5 24 e5 8c 11 e6 54 31 e5 21 49 5f 93 df 5e 8f 04 37 5d 0d b6 9a 24 95 fe e4 f1 29 df e6 82 a8 b9 a9 6d b4 bd c0 de cf 0c 28 01 a5 73 26 82 f8 e1 dc 72 d8 01 82 53 16 0d c3 19 e5 92 3a ab 67 8f c7 d9 2f e1 6f ba 59 01 17 b1 fa 3b fe 20 2a 2b fb bc 68 b7 13 fa f4 f6 d6 e7 0e 5f 2b 2d 12 eb d8 04 5d c1 c1 81 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎0e 17 2e 3a b9 f4 ec 40 07 f8 fa 30 1b c9 6f a8 7b 81 9a 57

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:04:31 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:04:31 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa zastupuje vedúcu odboru, je oprávnená podpisovať všetky rozhodnutia a dokumenty vydané na odbore živnostenského podnikania:

-          osvedčenia o živnostenskom oprávnení

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-          potvrdenia prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

-          úradné záznamy

-          rozhodnutia o zastavení konania

-