Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Bc. Valéria Kuchárová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 50

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Bc. Valeria Kucharova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Valeria

s(2 5 4 4) = Kucharova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8d bb 7f 7a 09 39 6e ff 7d 14 66 9f a2 de cd bc 70 eb 57 80 89 c8 2c f2 f6 36 48 b4 06 e0 ef e4 ed 0b 27 4e 86 90 67 26 01 89 8c 28 67 88 f4 37 d0 9f 14 29 e7 9e 67 a4 57 72 6d 5d 24 55 79 86 ff ab d1 89 1e 42 02 bd 06 0f 68 60 f9 6b 36 a0 f5 65 ee fc 37 47 94 be e1 3b f0 25 ff 8e 1c 81 9f 08 38 54 01 9b 9c ce f6 6b 08 17 cb b9 ec 3d d4 24 6e 7a f7 fa 76 c5 6b 6e ba 9c 9f 08 ae 45 a1 65 71 a3 01 c1 a8 36 1a c5 9f d1 e7 71 08 e1 64 e4 a8 ea c6 b1 da 5b fa 24 ae 48 6e 55 48 17 5e 56 c6 bc 0e 1d a7 97 8a be 7c b7 bb 1a 4e d5 f3 37 69 b0 5a ce d1 23 22 5c 6f 19 6a e2 56 1e f4 f2 a8 d8 51 19 33 c2 6a e5 ca 06 57 fb 0e 7d 79 ee f1 dd 52 38 82 8b a2 06 0c b1 36 41 e3 04 9a d2 35 63 1c 3c f5 dc 9f 6d c0 dc b9 b2 45 a5 5a 7c c7 49 5b ca 01 5f 48 b3 7a 39 57 76 4e 2d 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎46 94 cf 19 2e a2 69 f0 d9 df c2 f7 40 1e 7a 42 3a 90 2b 76

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 07:02:25 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 07:02:25 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení