Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Ing. Dagmar Kundraciková - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 48

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Ing. Dagmar Kundracikova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Dagmar

s(2 5 4 4) = Kundracikova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8c 4f da c4 8c 64 a7 74 67 a6 74 0b 15 6b d8 23 bd b6 20 cd c9 08 a0 b5 2e 4c 7f 4c 4d b3 10 2c 5a fa 05 b7 98 f8 31 45 d9 75 e1 a4 85 fa 53 d6 79 78 d7 78 34 72 59 7e c1 e8 ff 5e 17 ca 62 a8 d9 3c 18 2c 8c 57 89 11 cd ca b2 36 37 f2 31 26 a7 89 7d ba 2a a8 80 eb 99 d3 5f a5 02 6b 10 ba 0e af 11 76 42 ca a1 8e 10 4d d1 0c bf 61 71 a0 74 20 f7 f2 b0 de b3 ec 48 ab 42 1b 95 63 30 97 71 e1 56 fd ee ab 0d 7a e4 62 28 25 15 d9 c6 54 09 a5 dd 2d 17 6e 41 00 16 12 98 18 67 22 f3 8a 69 83 1c 7d 53 37 e8 7e 0e fc 99 8d eb 6b 3c 37 7c b3 2c 17 67 9e ae fd 32 13 6b 63 bb 8e 8d 78 17 32 91 59 2b f0 4a c2 5d 12 3e c6 cf e0 ff 92 c9 68 88 31 96 a7 9d c8 73 67 7f 4a 91 18 9e 05 bf c7 b2 21 2b c9 d2 08 a3 7e 0a c5 35 d4 1b 9a 66 8d d8 1b ff 10 a4 c7 dc d3 7a f1 41 0f fe 5b 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎56 da de 34 cc 5e e7 df c3 bf 34 49 b2 59 86 6c 86 0b 48 13

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:21:17 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:21:17 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení