Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Ing. Martina Lachváčová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 4d

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Ing. Martina Lachvacova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Martina

s(2 5 4 4) = Lachvacova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 88 1f 07 d5 13 c7 ed e9 b9 d8 28 e0 b2 6f 4b d7 c2 5f e5 59 c8 a7 75 81 14 ac 8e d1 a9 b9 2e f2 5e a9 a6 62 11 d3 24 ed c6 fa 62 2d ce 98 85 ce 42 01 9f a2 35 d3 a0 70 8d 53 68 9b 65 b0 09 17 69 51 a9 07 e3 49 8a 57 ec f0 b9 9b eb 5b 1c fa 68 cf 6f 10 1c 5d 4a 52 b9 a4 9f 37 a7 fd c9 cc 9e 78 47 45 41 40 2e 07 a0 9d ff a1 1f 79 e9 d7 19 85 27 e4 10 39 94 e0 7a 66 37 fc 47 9c 03 c0 f2 d3 10 d3 78 2b ee a1 4a d0 58 5a 19 b0 d8 cc ce 63 46 75 57 7a ce dd f9 1c a2 1b 1e 60 5b 8d 12 c9 58 7a d2 14 31 20 ca 3b d7 e5 44 30 27 93 7e ba c2 74 5c e6 89 66 9a 2c 57 bb 69 fb 0a 81 f1 13 37 14 41 91 a3 79 e3 a4 e3 cc ec 3a 7f 92 ae 24 88 45 46 46 cb 42 e7 f8 59 dc d5 88 44 91 a6 b3 b6 24 47 4d eb a5 52 fc 33 9b 78 c3 e8 4c db 19 1d d9 7e 87 75 c5 94 45 40 5e f0 61 fa b5 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎32 4b a7 c9 84 2e 22 db 50 c3 b9 c8 6e ac 7b 50 3e fa 36 59

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:47:53 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:47:53 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení