Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Ing. Soňa Legenová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 68

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Ing. Sona Legenova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Sona

s(2 5 4 4) = Legenova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 89 c8 b1 65 31 56 8f de 99 24 21 c7 eb 4c a4 e3 57 e2 f9 f1 f0 02 93 f1 02 2f 6e 77 36 10 77 5f 6b 73 2d ae 5b de 17 83 af c8 e3 39 16 90 97 7f 66 4e ca 77 d0 8e 71 9a 95 b4 46 a4 75 d0 cf 16 25 7a b3 81 c1 0f 95 02 79 35 82 fa 25 11 e5 ca 21 9e db 2a 40 5a 01 ed a4 a7 39 4b 6b 71 24 61 dc 0b f7 27 a0 3c 69 64 3e fb 5c f4 c1 22 94 c4 d9 65 94 7c 2e ab 0c d2 da ab 3f c0 d6 bd 12 c7 29 41 88 c3 69 83 1e 88 b9 8b c4 e0 05 cd d4 4b ff 8b 56 07 c2 c6 c1 a7 e3 4d ed 9f f9 de 38 81 20 76 fa 69 4f ac 64 09 6a 1e 96 00 0e eb e1 f3 85 7f 8d 05 29 91 b8 c3 f2 fb bf d0 68 d5 79 c9 65 65 49 ff a5 f6 12 5a 06 5d 25 fe bc 3d 0a af ca 21 91 b9 33 89 e0 ad b7 ee d8 c1 2e b7 a4 3f 3f ed f3 df de 17 d8 86 9f 3f 0b 59 13 64 31 0c 36 cf 42 94 c1 cb 8f be 06 c1 3b 66 8d 21 ff 2f 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎e3 b3 8e 3c 08 e0 f9 5c f3 c4 10 fa 8b b4 89 9c d1 50 77 d7

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 09:40:16 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 09:40:16 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení