Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

MVDr. Nadežda Lemešová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 52

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR MVDr. Nadezda Lemesova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Nadezda

s(2 5 4 4) = Lemesova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8f 2d 93 1f 5c 4c c6 58 d7 a7 26 df 50 7b a9 54 93 77 c3 d3 66 c7 ca 16 ea 43 55 1e 28 2b 37 d8 5b 69 38 45 40 98 a6 b1 b2 5a 4b c4 c5 0d d9 34 38 67 6a 9b 61 6a ad d4 98 40 9d d0 d9 e6 33 db 4a f8 3c 00 18 81 03 b7 46 fd 8a 47 e4 4c 2b fe 26 27 15 6b cc a2 de 90 8d 53 4f 75 83 50 54 77 7f 6c 90 6a c0 16 f1 ff 9a e9 24 6c ce 5d 03 0e 8a 6e df bc 4b 4b 3c 71 a5 d2 3f 75 7a e8 af 8a 04 40 20 e8 1d 7a d4 4c a4 78 d4 fd 2e b3 f3 1f b4 fa bd 46 28 8e 3b 01 f7 15 18 17 69 2d 8d 30 41 0a 00 b1 eb 18 22 cb 25 7b 89 f0 23 be 25 e8 97 a0 1b 31 de 26 93 29 84 aa 1f 9a ef 01 58 40 27 4d f6 65 67 30 a8 34 cf 24 a9 b5 84 c5 32 ac c3 6f dd 84 04 4d c8 c0 7a 46 43 d9 9f 4e b1 c6 3e d9 78 6f d4 0a d8 af c0 e1 b3 6d 8d 87 bd 07 1e d1 8c 16 77 ea bf 24 89 e3 71 e3 d5 bc 36 69 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎b1 d6 c4 23 14 9f bc 5e 2a cc 1a ce 3e 88 e2 8d dd 86 18 84

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 07:18:30 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 07:18:30 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení