Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Mgr. Marcela Lucskaiová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 4f

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Mgr. Marcela Lucskaiova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Marcela

s(2 5 4 4) = Lucskaiova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 85 c9 24 fe 88 d6 8e 59 33 c0 da 37 2a 0b 1b 96 30 7b 8a d3 2a e8 f7 84 2f 8c 3f db f6 64 77 69 6c b9 cb f4 23 bd d1 b3 9b e2 ea 54 a0 88 f9 d2 da 10 02 0a 8e 61 72 29 dd 39 aa fe eb f9 70 1d 9d f9 9c e3 50 94 6a 56 94 ef 5e 69 17 cf 24 a5 f0 56 eb 6f e3 9d 9d b1 ad 36 86 a6 03 23 c6 06 6d fa a7 9b 34 bf 59 ac f5 23 e5 45 fe bd 24 e2 88 fa 76 40 bb d4 4d 4d c1 55 05 c4 3b 7e 65 ad 23 5f 5c 44 1e e7 e6 09 01 33 10 8d 47 99 3f 43 b3 e9 35 a8 4f 65 1f 3a 0e f4 4f ba 36 dd d2 ff 6c 83 ff 2c 0e 8b 8d 72 fc e3 5f f5 60 7c 40 20 a4 0e 55 df c7 e1 48 4d 40 2a 24 a3 13 76 ea f8 ff 41 6e b7 7f 02 bd c0 dd 33 a5 37 cb a4 79 4b 3a b9 86 32 ce ae d6 51 52 e4 28 80 50 54 4a 29 15 83 f7 f7 be fb a2 a6 5f 98 93 d5 36 87 c0 ed 33 79 a1 8f 14 db 3f 50 b0 f5 f0 bb 70 3f 48 67 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎ed d2 55 58 2a 9c ce 9b 09 49 6c 29 fd ae 00 68 58 23 7d bd

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:56:53 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:56:53 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení