Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

MVDr. Viera Sukubová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 54

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR MVDr. Viera Sukubova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Viera

s(2 5 4 4) = Sukubova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 87 00 c7 67 12 9c fe d8 94 e1 7b 0a 03 cb af 0f aa 16 7a b9 22 ce 98 cb 83 02 ea 5c f0 2c a0 aa c7 56 56 24 fe 46 ce c3 2c e4 06 9f 0e 4a bd 2a 45 1a 14 c6 e2 73 da 11 86 9b d7 6b 34 e5 be 06 11 1a d7 75 48 6b 8d 5e 2d 64 b5 b6 39 93 47 01 ec a5 7d 1b 3b ea 5e 71 2a 18 e8 74 57 84 e0 ad f6 9b ba 1d e3 9a cb 4e 22 d5 09 25 5b f1 f3 98 17 64 f9 28 44 6e 77 77 57 c3 82 02 74 43 09 d9 1f 1d 1e a0 fa 04 98 d3 3b ad 4b 27 34 f1 c9 ba ed 9a 71 29 fb a7 2d 8b b9 01 93 50 f2 d9 cc 58 26 ad 37 9d 23 61 7d 28 b7 e8 7a ef 93 b3 b1 4f d4 48 65 b6 43 e8 23 cb f0 2a 90 b5 2a 74 f5 cb 5f ac 7e 6e 76 b8 30 89 cb e1 ef 4b b2 37 be e2 60 2f 46 2f df 5f a7 95 ae 78 8b 4f 6c 5d cf bd 43 01 39 94 f0 48 62 b0 60 57 29 ab 35 57 9f 84 dd f1 c4 6a 5c a7 f2 a1 42 2a f3 1f 91 2d 61 f9 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎83 81 47 88 0c 25 9b 63 fc 5a fa f4 50 c6 b9 d1 02 84 9a fe

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 07:28:06 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 07:28:06 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení