Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Bc. Valéria Tóthová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 49

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Bc. Valeria Tothova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Valeria

s(2 5 4 4) = Tothova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 93 ba 5b 7b 77 cd 23 d3 2a 78 6c 21 54 c5 e8 82 40 8b 8e f4 ca f8 0f a8 f2 a8 ce a5 0b 0e cd 0b c6 8a c8 ea 75 4a 3d 4a 2c 74 e3 86 0a 8b 4d 4c b6 5c e2 60 93 33 f1 8e dc 59 1b 97 99 90 f8 a9 7a 88 cf 13 57 e7 eb 41 76 9b 8a 3b eb 1c 39 28 33 1b 89 52 84 af d7 b1 6f 52 7b 2a d3 ce b9 6a a6 a5 97 69 f8 4d c3 2a 2d b4 1e 67 d8 d5 05 01 e0 34 9d 6b 0d 09 02 16 9e fb de 8d 52 e6 11 24 c4 e9 bc 2c 61 9c d1 da 5f f4 66 83 b2 7f 60 0e 6a 5b 68 5b 41 d1 1c 32 b0 c0 da 99 67 d7 b4 2f 2b d0 67 87 09 ae 89 9e 61 c4 53 0d 33 65 51 99 89 16 d6 4c 8e 62 23 71 45 0f 4c ed 64 92 34 aa fb ea c2 d0 13 1e a9 90 88 d2 cf 5b 87 f0 fd 24 be 80 8a 3c 11 e6 51 07 92 9f 03 cc db e8 f5 d2 14 fc c5 51 fc a4 ba b2 9f 90 7e 1e a4 90 1b bf c5 29 d9 f9 e0 05 2f ff 01 52 4f ea 47 f3 94 61 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎2d f5 87 e0 ff 5e 15 d2 6b b6 88 5f cd cd 2a d6 54 88 5a 84

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 06:27:49 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 06:27:49 UTC

Poznámka:

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-           úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení