Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2015

Ing. Alena Vaisová - do roku 2015

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK

l(2 5 4 7) = Bratislava

o(2 5 4 10) = Disig a.s.

ou(2 5 4 11) = ACA-307-2007-2

cn(2 5 4 3) = CA Disig

Sériové číslo:

01 00 51 6c

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

cn(2 5 4 3) = MANDATAR Ing. Alena Vaisova OPRAVNENIE 1 JKM

g(2 5 4 42) = Alena

s(2 5 4 4) = Vaisova

o(2 5 4 10) = MANDANT- Okresny urad Kosice

sn(2 5 4 5) = NTRSK-00151866

t(2 5 4 12) = Opravnenie c.1 - Jednotne kontaktne miesto (JKM)

t(2 5 4 12) = Authorize No.1 - Point of Single Contact (PSC)

l(2 5 4 7) = Kosice

c(2 5 4 6) = SK

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b9 4d 23 9c d7 dc db 71 dc 87 3b 49 09 01 25 67 e6 99 1e 13 f6 02 39 1a 2d a5 92 da aa 03 bf 26 92 ae 0d 76 13 34 9c dc 02 29 76 35 9b 12 f0 38 ae 7a 08 d5 e6 0e bd 91 9c fa 8d cf 91 7d e1 4f 33 65 1e 4d 7c 44 ef 40 8f 95 63 4a 23 5e 17 36 16 95 57 b4 08 a2 02 94 2b d1 14 2b 43 46 c1 db 38 cd 5d 8e 0b 4f 4e 71 37 f4 e7 bd 50 29 b3 10 c5 d7 70 4b fa 7e 5d 00 af c6 c4 70 61 db ed db 30 77 dd ad b1 50 5c ba 17 4d ff d7 7c c6 12 b2 36 42 e8 13 b1 b5 d9 34 8a 86 24 54 66 fe 46 ed 68 0a 27 d0 08 0e 71 4c e9 7b fb 85 77 53 d5 d0 d6 ee 90 dd 24 ae d4 ba 3b f5 64 7a ca 9c 77 59 a0 fa c3 b7 e7 11 34 e0 ef bd 12 75 84 45 96 94 d6 8a 85 20 37 9e bc c0 12 73 3e 87 28 e3 c7 1f 80 f2 d7 ae d1 e6 b5 25 8e bd 3d 3d 2a 18 9f e4 4c 36 83 12 4a c1 90 81 8c ad 62 bc 7a 78 48 31 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎f5 b0 cd ee 34 e4 2c 00 02 ff cb 68 4a b7 ae 4a fa a6 01 b3

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

09. apríla 2014; 10:15:36 UTC

Dátum platnosti do:

09. apríla 2015; 10:15:36 UTC

Poznámka:

vedúca odboru – podpisuje všetky rozhodnutia a dokumenty vydané na odbore živnostenského podnikania:

-          osvedčenia o živnostenskom oprávnení

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-           potvrdenia o ukončení podnikania,

-           potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-           potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-           potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-          potvrdenia prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

-          úradné záznamy

-          rozhodnutia o zastavení konania