Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Ing. Dagmar Kundraciková - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 2d

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Dagmar Kundraciková OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Dagmar

S = Kundraciková

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8d f5 7b 92 01 c9 1f 16 70 42 bf c0 ea a0 fc fd ff d5 ed 63 4a f2 cd 96 62 7a 1d b4 38 f6 80 d7 88 df df 65 13 11 e8 90 c4 75 f6 cc b5 5b 52 81 5c 0d 2d ca bb e2 0d 70 6a 0c 6a a1 62 42 e4 f2 b5 f3 ae 1f 01 40 88 07 68 55 30 33 aa 39 6f d0 77 3f 20 be b9 1c 99 d9 c8 22 02 14 fe fe b6 bd 7f de 35 77 46 f9 82 1e 75 ad 2c d5 cc c6 1e b0 8a 48 c7 e5 74 f5 7c 79 da ca 5e ee e5 4e 01 cc 33 d2 37 d1 9f ba e0 35 a8 52 6f 2b be e8 4f 2b 7e 90 f2 ba 30 7a 90 c5 5d 46 8c 54 e1 9c ee 00 64 52 d4 47 14 f5 e0 23 c1 4f 04 30 1c 2f 72 ae 43 91 92 29 23 f4 1b d1 b2 de 9d 50 76 7d 8a ca 10 b6 09 b7 88 55 fe 75 4d 14 b6 7d 54 fe a2 69 c7 81 25 a4 7d 3f 67 44 82 61 a9 8a 26 39 24 39 3a b8 3f 42 ab d5 31 7b 8f b3 42 45 50 73 58 00 40 65 db ae 2f 87 65 76 b5 38 63 4c c1 df ef 55 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎4a d9 de 40 c4 dd cf e5 e6 03 5e 0b bc ee b8 8d fa 42 66 8c

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:14:15 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:14:15 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení