Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

MVDr. Nadežda Lemešová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

‎00 a8 22 ba

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Nadežda Lemešová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Nadežda

S = Lemešová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 93 a4 7f 04 c7 d2 54 f8 0b ed e8 90 aa d7 6c ab 93 c5 4b 92 9e 15 f7 4c 72 ac 08 27 4d 17 af 36 4a c4 a5 da 4a 5e 9f f9 cf 48 ce d8 19 01 7d 5d d5 59 1d f2 2a cb 3d 46 89 05 f0 f3 9e 45 c0 53 37 96 5f 07 c7 57 57 06 1f d2 f1 4f d1 f9 40 56 55 be d9 a0 bf 1f 1a e1 a0 c2 0d b6 4f 3f 33 3e a1 67 c3 67 bb 21 89 4d fb 04 62 33 21 51 07 f7 3f 4a a3 53 59 65 70 fe 55 98 dd fd b6 25 ab 11 dc a8 d3 e2 31 5c 0b 03 fc 02 75 5d 3d 0e cb 65 73 a9 30 60 e4 7f 89 19 a0 44 07 b7 1a 57 e7 40 d9 00 6b 73 79 e3 23 11 f1 6e 3a 54 d5 b6 28 91 87 f7 20 30 20 3e 00 35 64 a4 78 b0 25 62 f2 ec 9c ca fd 42 33 20 5d dd 6d 8a ab a1 04 48 cf 0e e1 95 c6 2f 51 cb be 99 ca cf 02 39 f6 c8 f8 ed 05 3d 59 c3 fa 8b ba b8 29 e5 ea 7c b2 9a c5 e5 03 91 90 13 3f 71 aa 21 36 83 27 e0 79 c7 8a 59 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎be 7d 88 89 83 0c e4 08 e8 4c 4b 20 68 e8 09 ec 23 10 28 ed

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 09:19:02 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 09:19:02 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení