Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Mgr. Marcela Lucskaiová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 23

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Marcela Lucskaiová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Marcela

S = Lucskaiová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9a c6 4e 03 08 82 6e 09 86 7c 7b 01 97 04 05 36 05 8b 0d c3 61 a1 1c ed fc 4a 27 5a 5f 95 6d 2b f4 ba 22 c8 f0 18 98 54 e2 c3 e3 4c 53 33 24 53 df 00 93 6e e3 f6 a9 fd 3d d7 b6 73 88 5c 06 02 b4 14 42 6a 0c 94 73 22 04 9f 7b 36 29 55 5d ec 8e 29 a0 40 26 23 79 e9 d9 e9 3e b7 96 52 4b 6f a6 51 18 ab 30 43 14 a0 86 0a 41 e4 b3 c1 e1 df dc 4b a2 e0 37 36 dc 8c 0b cf b9 a9 95 ea e9 41 47 2e 34 b6 bb c2 ce 76 50 99 82 59 a5 3a b6 b8 0e 31 44 4d 1a 91 5c a6 9f 5d c0 ab d7 ec be dd 34 f1 ed df c2 e2 e3 50 18 4c c0 2b 32 a3 c8 47 f3 e0 c4 b3 ed 38 fd 19 03 6f 5b 25 fe 06 88 4b 88 43 13 2b 25 80 51 f2 14 38 78 dd ea ab 3c 83 13 85 3b 89 25 60 93 83 06 85 a8 eb 7d 30 6e 22 48 b0 11 37 2c b5 13 c6 b2 87 da d3 dc 3a f6 43 d9 1b a5 1c cd ce 42 fc cd bc 18 1d e3 a2 28 71 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎54 6d af c2 c8 6f e7 3d 5e 65 3e d8 d1 02 61 82 30 a3 ff 7c

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 07:03:59 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 07:03:59 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení