Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

MVDr. Viera Sukubová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 b9

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Viera Sukubová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Viera

S = Sukubová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9a 63 c9 5b 99 67 cb 38 54 9c 9b 24 f4 91 e9 90 37 d3 45 c3 fb 29 07 d2 8a 41 f1 ce e0 a0 a1 be ba cf ac e2 dd e0 cd 97 40 66 b1 2a e7 1d 0b ae a3 48 d4 19 49 d9 d8 d2 66 51 74 79 14 17 9b eb 13 c7 0f 2c 2a 6d c7 ab 13 de 6f 4f fd 66 ae 65 08 ca c1 63 bb fc a7 3e 4b c1 c3 88 cf 77 5a fc a7 52 e8 1f 04 70 9b 1e ea 9f bf 82 70 a7 5f ac c4 7b d5 f0 19 3f 96 b4 cc 30 8b 1c 16 9f a7 bf 20 96 64 2a ab b3 31 2b 22 d3 8d 6a b0 8b 11 cc 8e 7e 88 b8 b8 62 3d 94 0c fe ae 68 73 64 5a 9c 8e 33 be de 68 b2 13 d6 b3 c8 8b 0a ef bf 2f c2 ed 01 a6 14 7b 0f 2c 1f 17 d4 c9 9d 7a 33 39 63 de 55 34 9e ac ea f0 64 e7 8a e2 bb 42 8c 0d 1a b1 0d 92 44 7a 48 48 f0 6c 09 cd e3 cb a1 c4 bd e7 62 09 00 cd d5 ff b9 8c e6 92 6a 07 51 fe ff 49 83 4b 5d bc 94 aa 3b 13 cd 7f db b4 3e 98 9d 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎49 f1 18 69 bc f9 54 af 10 4b 20 57 9f 78 1d de ee 7a f3 61

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 09:18:54 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 09:18:54 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení