Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / ZEP / Košický kraj / Okresný úrad Košice / Certifikaty do 2016

Bc. Valéria Tóthová - do roku 2016

Vydavateľ:

C = CZ

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

O = První certifikační autorita, a.s.

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

Sériové číslo:

00 a8 22 c6

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

CN = Valéria Tóthová OPRÁVNENIE 1 JKM

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

O = Okresný úrad Košice

G = Valéria

S = Tóthová

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 90 d0 5a 01 95 e6 0c 9e e4 d6 2f b5 7d 54 24 54 b3 39 3a 06 4e 03 da cf 34 da 00 f7 49 53 a0 47 5a 73 b4 cd b7 17 46 ad 72 ff f9 1a dd 7e c9 d9 4f 10 6b 2b 44 42 7b e6 18 7c ca 7e bd 15 ae 4c ca 7a 2b e3 79 0a af 09 ac dd 4f dc 52 c1 ea 81 e8 2d 90 c8 ba 23 5c 3d 49 c1 21 8a 4d 41 cb 54 83 6f ab 8a 87 8f 67 8d 05 4d e9 c0 e3 94 5b 1b 74 5a 4c 36 c8 22 6f 50 56 13 3b 48 3b 62 f9 2a 1f 82 c9 40 0f ca d5 a0 2f 65 22 02 5a 3e ef 4a d6 e8 e7 60 08 2d 94 4e 37 01 02 a9 96 e5 3a 34 fd a2 f2 2f 79 a5 ac b3 f8 b9 4e 2d e2 36 6d e8 81 60 9d a1 f8 e6 eb 39 99 58 cc 61 d8 5e 53 23 e1 0c 06 ff 99 1b da a8 0f 00 92 72 89 46 68 42 ee c3 5b f8 1e e8 b5 ba 41 42 4a f8 00 3e 09 2f 3a 26 25 8b bc 05 7d 7f e3 fe 23 c9 27 f1 14 f7 22 d0 2d 9a 03 0c fe 2a 19 f3 0f 89 4d c1 6d 02 03 01 00 01

Odtlačok:

‎9c c0 9b 50 c2 96 0b e4 de 05 58 40 55 84 cd d2 b8 77 96 18

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

07. apríla 2015; 09:35:09 UTC

Dátum platnosti do:

06. apríla 2016; 09:35:09 UTC

Poznámka:  

Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

-          výpisy zo živnostenského registra (v tom prehľady údajov zapísaných v ŽR),

-          potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis,

-          potvrdenia o ukončení podnikania,

-          potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-          potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia

živnosti,

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona

obmedzené alebo zakázané,

-          úradné záznamy, ktoré sa týkajú údajov zapísaných v živnostenskom registri a netvoria

neoddeliteľnú súčasť dokladov o živnostenskom oprávnení